Salgskurs i Bergen: Lær deg «15 år med salgserfaring på kun 3 timer»

EVENT INFORMATION

Lær deg salg og relasjonsbygging fra en som har vært selger lenge og kan lære fra seg.

Istedenfor at du skal prøve og feile på hva som fungerer innen salg, vil dette kurset gi deg en god pekepinn på hva som skal til for at kunder handler av akkurat deg.

Foredragsholderen Christian Sørensen oppnådde stor suksess som selger tidlig i karrieren. Etter 15 år med salg, salgsledelse og en Master i Serviceledelse, har han systematisert kunnskapen «Hvordan oppnå gode resultater som selger». Alle som skal bli god i salg og salgsledelse bør ha denne kunnskapen.

Kurset drar paralleller fra vitenskapelige teorier, forskning og egne erfaringer. På denne måten vil deltakerne få et helhetlig bilde av salgsprosessen.


 Målet med min undervisning er at deltakerne, skal ha en bedre forståelse av temaene under: 

1. Hva er egentlig god service? 

    a. Hvordan kan vi yte dette ovenfor kundene. 

2. Hvordan fortelle den gode historien? 

    a. Pris ikke bør være det primære temaet i en samtale, det er verdien av det en tilbyr som er viktig å få fram. 

3. Hvordan få kundens fulle oppmerksomhet? 

    a. Filosofen Buber, gir en forklaring på hvordan vi får kundens fulle oppmerksomhet og hvorfor selgerne kan bli avvist. 

4. Hvordan unngå å bli en ekspeditør? 

    a. Forklare forskjellen på en monolog, dialog og en historieforteller. 

5. Salgsteknikk: Salgets fem faser. 

    a. Teknikker som alle selgere bør bruke i salgssamtalen for å unngå innvendinger fra kunden og forstå hva behovet er. 

6. Hva skal til for at kundene kjøper av akkurat deg? 

    a. Kunder er vanedyr, vi må vippe dem over til oss med gode teknikker. 

Min masteroppgave handlet om kundelojalitet. For å oppnå dette er det viktig med tilfredse kunder. Ingen av teknikkene eller det som undervises kan kalles Cowboy-teknikker. Jeg er opptatt av at vi skal ha kunder som kommer igjen og igjen til selgeren/bedriften.

Det blir mye nyttig læring og tid for diskusjoner. Christian vil være igjen en time eller to etter kurset for å eventuelt diskutere salg i baren på hotellet, om ønskelig.

kurs
salg
foredrag
foredragsholdere
læring